STABILIZATORY WOSKI

Woski roślinne, zastosowanie jako koemulgatory i utwardzacze. Zagęstniki żelujące, gumy, celuloza, alginian. Stabilizatory emulsji.