WOSKI

Woski roślinne i utwardzane oleje roślinne, zastosowanie jako koemulgatory i utwardzacze.