WOSKI

Woski roślinne, zastosowanie jako koemulgatory i utwardzacze.